บ้านพักหมู่คณะ บ้านเริงรื่น

บ้านเริงรื่น ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักรวมหมู่คณะใหญ่ เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเช่น เข้าค่ายรับน้อยใหม่ เป็นห้องนอนรวมแบบกว้างขวาง มีห้องน้ำรวม

ที่พักติดทะเล ระยอง ที่พักติดทะเล รีสอร์ทระยอง ระยอง ที่พักระยอง

Room capacity 70 people/room

บ้านเริงรื่น รองรับได้ 70 ท่าน/หลัง (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)

Includes
2 big bedrooms, 2 small badroom, 16 bathrooms, Aircondition, TV (For groups only)


ประกอบด้วย
2 ห้องนอนใหญ่, 2 ห้องนอนเล็ก 16 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)


ที่พักติดทะเลของเคียงทะเล ที่พักติดทะเล ระยอง บ้านปะการัง ที่พักติดทะเล นิลมังกร รีสอร์ทระยอง บ้านเคียงทะเล ระยอง บ้านเคียงทะเล5-8 ที่พักระยอง บ้านพักหมู่คณะ บ้านเริงรื่น

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers